Disclaimer

 

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien
er enige verplichtingen voor Motorclub Martinistad uit voort.


Motorclub Martinistad aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites
waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

Motorclub Martinistad is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorclub Martinistad mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, optische- en magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb